Vzajemna, d. v. z.

 SPLOŠNO O PODJETJU

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., je največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji. Poleg dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj ponuja tudi ostala prostovoljna zdravstvena zavarovanja, kot npr. zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini in nezgodna zavarovanja. S pestro ponudbo novih storitev si prizadeva zagotavljati zadovoljstvo svojih zavarovancev.

Vzajemna je bila ustanovljena leta 1999. Je neprofitna zavarovalnica. Ustanovljena je bila kot vzajemna družba, zato deluje v skladu z načelom vzajemnosti, vzajemne skrbi za sočloveka.

 VIZIJA

Vzajemna je varuh zdravja, ki celovito poskrbi za preventivo in zdravje vseh generacij.

 POSLANSTVO

Predani zdravju. Predani vam.

 VREDNOTE 
VZAJEMNA d.v.z.
Vošnjakova ulica 2
1000 Ljubljana
https://www.vzajemna.si/

Dejavnost:
Zavarovalne storitve


Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., je največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji.
Število zaposlenih:
Ni podatka o zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):Pridružite se kolektivu več kot 360 nadpovprečno zavzetih posameznikov in prispevajte svoj košček v sestavljanko uspeha. Postanite del zdravega delovnega okolja, v katerem boste lahko svoje znanje in vnemo posvetili ustvarjanju poti do zdravja vseh generacij.

V Vzajemni smo zaposleni ciljno naravnani, vsi prispevamo k uresničevanju vizije in skupno zastavljenih ciljev iz aktualnega strateškega razvojnega programa in prispevamo svoje vizije za zastavljanje novih ciljev v strategiji za naslednje obdobje. Pri svojem delu sledimo kodeksu ravnanja delavcev Vzajemne in vrednotam Vzajemne, ki predstavljajo vodilo našega obnašanja pri uresničevanju začrtanih poti. 

Preberite naš kodeks:


Radi sprejemamo nove izzive in sledimo spremembam. S svojim znanjem, usposobljenostjo in timskim delom se jim znamo hitro prilagoditi. Prevzemamo odgovornost za svojo strokovno rast in opravljeno delo.

V Vzajemni za zaposlene:
 • ustvarjamo stimulativno delovno okolje, 
 • nudimo redno zaposlitev za polni delovni čas s fiksno mesečno plačo in dodatno nagrado za individualno delovno uspešnost oziroma bonusi glede na realizacijo prodajnih planov,
 • omogočamo stalno izobraževanje in sodelovanje v projektih, 
 • pomagamo pri razvoju prodajnih in komunikacijskih sposobnosti ter boljšega poznavanja psihologije ljudi, kar vam bo koristilo tudi v zasebnem življenju,
 • omogočamo fleksibilen delovni čas, ki ga boste lahko prilagodili svoji dinamični in spontani osebnosti,
 • izvajamo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • priskrbimo mentorja, ki vam bo pomagal hitreje in lažje dosegati zastavljene cilje v podjetju,
 • skrbimo za zdravo in varno delovno okolje ter
 • od dneva zaposlitve vplačujemo premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje.
ZAVZETOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Ustvarjamo prijetno delovno okolje za vse zaposlene, zaradi česar svoje delo opravljajo z večjim veseljem in so bolj produktivni. Da nam to odlično uspeva, potrjujejo tudi rezultati raziskav, ki jih na dve leti naredimo med zaposlenimi:
 • 98 % zaposlenih na Vzajemni ocenjuje, da je v zadnjem letu imelo priložnost za izpopolnjevanje in razvoj,
 • 96 % zaposlenih ima občutek, da je njihovo delo pomembno,
 • 95 % zaposlenih ve, kaj se od njih pričakuje,
 • 94 % ocenjuje, da je v zadnjih sedmih dneh bilo opaženih in pohvaljenih za dobro opravljeno delo,
 • 94 % ima občutek, da se upošteva njihovo mnenje.
KOGA IŠČEMO?
Iščemo strokovnjake na svojem področju, ki bodo soustvarjali zdrave odnose, ker je zdravje ena izmed naših osrednjih vrednot. Iščemo osebe, ki želijo rasti in se razvijati, ki razmišljajo izven ustaljenih okvirov. Iščemo zavzete in predane sodelavke in sodelavce s strastjo do svojega dela.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?
Zavedamo se, da so zaposleni ključ do uspeha, zato stalno spremljamo razvoj in zadovoljstvo zaposlenih. Skrb za zaposlene razumemo kot dolgoročno naložbo.

Z vsemi zaposlenimi kvartalno opravimo pogovore. Pogovori so namenjeni pregledu doseženih ciljev in načrtovanju novih ter opredelitvi aktivnosti za krepitev in razvoj kompetenc. Vsak zaposleni ima natančno opredeljen lasten razvojni program in je seznanjen s pričakovanji delodajalca.

Zaposleni lahko napredujejo na podlagi doseganja rezultatov, vsekakor pa so pomembna tudi njihova vedenja, ki spodbujajo pozitivno organizacijsko kulturo. Spodbujamo in nagrajujemo tudi inovativnost zaposlenih.

Posebno pozornost namenjamo mladim in tistim, ki se prvič srečajo z delom v zavarovalništvu ter jih sistematično uvajamo za čimprejšnje samostojno opravljanje dela.

Načelo učeče se organizacije je del naše organizacijske kulture, zato vsem zaposlenim omogočamo stalno izobraževanje doma in v tujini, v skladu s potrebami delovnih procesov. Med zaposlenimi spodbujamo notranji prenos pridobljenih znanj. Naši sodelavci aktivno sodelujejo v različnih interesnih združenjih in so s svojimi prispevki redni gostje različnih konferenc in drugih dogodkov.

NAŠA TRAJNOST IN DRUŽBENA ODGOVORNOST
Vzajemnost in solidarnost sta vtkani v DNK naše zavarovalnice, ki deluje po načelih vzajemne družbe. Cilj naših aktivnosti je izboljšanje življenjskih pogojev naših članov in družbe, ki jo soustvarjamo. Gradimo trajnostni poslovni model in dolgoročne poslovne odnose. Naša osrednja dejavnost, ponudba zdravstvenih zavarovanj, temelji na osrednjih vrednotah zdravja, zaupanja in znanja. Je neločljivo prepletena z načeli trajnostnega delovanja na področjih varovanja okolja, družbene odgovornosti in organizacijskega upravljanja. 

S podpisom zaveze k trajnostnemu delovanju in pridobitvijo certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo začeli še bolj strukturirano uresničevati cilje trajnostnega razvoja. 

S tem uresničujemo naše vodilo: Gradimo zdravo družbo. 

Vzajemna se vključuje v družbeno odgovorne akcije, ki so namenjene spodbujanju zdravega načina življenja in krepitvi medgeneracijskega sodelovanja.

Svojim zavarovancem omogočamo brezplačno članstvo v programu zvestobe Varuh zdravja, v okviru katerega ponujamo ugodnosti in skozi vse leto z različnimi aktivnostmi skrbimo za njihovo zdravje in dobro počutje. Spodbujamo k zdravemu načinu življenja, zato na številnih družabnih dogodkih in sejmih omogočamo brezplačne meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja. Poleg tega svojim članom nudimo nižje prijavnine na različne športne dogodke ter brezplačne tečaje teka na smučeh in smučarske tečaje za njihove otroke.

KAJ O VZAJEMNI PRAVIJO ZAPOSLENI?


Bernarda Nunar, Poslovna enota Ljubljana 

Moja ekipa je praktično moja družina – vsi skupaj smo zelo povezani tim, ki se medsebojno spodbuja, veseli uspehov drug drugega in si pomaga, ko nam pade delovna vnema. Moje sodelavke in sodelavci so moji dobri prijatelji, brez katerih si ne predstavljam delovnega dne, saj mi dajejo pozitivno energijo. Vsekakor sta za moje zadovoljstvo na delovnem mestu pomembni tudi moji neposredno nadrejeni.Tilen Stefanović, Poslovna enota Ravne na Koroškem 

Moji prvi vtisi ob zaposlitvi pri Vzajemni, septembra 2020, so bili zelo pozitivni. Vsi sodelavci, na čelu z direktorjem in vodjo so me dobro sprejeli in me vzeli za »svojega« od prvega dne. Dnevi do uspešno opravljene licence za zavarovalnega zastopnika so bili nekoliko stresni, saj je bilo treba kombinirati med učenjem o produktih Vzajemne, delom in učenjem za izpit. Potem ko pa enkrat »padeš« v samo delo, si narediš svojo bazo strank (pri tem ti pomagata tudi vodja in direktor), iz dneva v dan iščeš nove rešitve in navezuješ stike, je zelo lepo upravljati delo s strankami.

Kot prednosti dela na Vzajemni bi izpostavil urejeno delovno okolje, fleksibilen delovni čas in to, da delo ni monotono zaradi kombiniranja med delom na terenu (terenski komercialist) in delom na sklepalnem mestu. Delo si lahko tudi prilagodiš nekoliko po svoje. Pomembno je, da so konec tedna/meseca/leta vidni rezultati dela in da so stranke zadovoljne.

Tatjana Verbovšek, Poslovna enota Celje

Moj recept za uspeh je zelo preprost: verjemi v produkte in zavedaj se, da z njihovo pomočjo skrbiš za varnost ljudi. S tem v mislih je delo precej bolj enostavno in predvsem izpopolnjujoče. Ker sem po naravi takšna, mi je pri tem delu všeč tudi to, da lahko napredujem ter se učim novih znanj in veščin, ki mi ne pomagajo samo pri delu, ampak tudi v mojem zasebnem življenju.


Simona Zupančič, Poslovna enota Koper

Za dobro delo je vsekakor potrebne malo trme, malo žara v očeh, veliko volje, veliko človeka, veliko energije, veliko iznajdljivosti in veliko sebe ter ščepec šole življenja in ščepec besede. Pomembno mi je, da pri svojem delu pomagam ljudem, da lahko rastem in se učim. Prav tako pa sem hvaležna za svojo ekipo pravih in uvoženih Primorcev. Vsakič, ko se vidimo, se razveselimo, si pomagamo, ko je treba, modrujemo, delamo, se smejemo in kakšno tudi ušpičimo.


Vlasta Vizjak, Poslovna enota Maribor

Sama sem dokaz, da se da prav vsega naučiti in priučiti. Pri Vzajemni je najbolje to, da pri tem nisi sam – da imaš mentorja in ekipo, ki ti ob tem pomagajo. Sicer pa za uspeh ne potrebuješ veliko. Poleg znanja in nekaj komunikacijskih lastnosti, je potreben jasen cilj in kanček vztrajnosti, da ga dosežeš.

 NAŠI PRODUKTIVzajemna je organizacija z jasno opredeljenimi cilji, vizijo, poslanstvom in vrednotami. V zdravem in stimulativnem delovnem okolju vsakemu zaposlenemu namenimo več kot 30 izobraževalnih ur na leto. Zadovoljstvo zaposlenih se odraža v izvrstnih rezultatih indeksa zavzetosti (Gallup), ki nas s 4,29 uvršča krepko nad slovensko povprečje.

Zaposlenim omogočamo raznolike bonitete, med katerimi so:
 • takojšnji začetek vplačevanja v dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • izobraževanja in seminarji,
 • nagrada za individualno delovno uspešnost,
 • otroški časovni bonus – starši dobijo dodaten dela prost dan za uvajanje otroka v vrtec,
 • paket dobrodošlice in novoletno obdarovanje,
 • obdarovanje novopečenih staršev,
 • zaposleni so na vsaka tri leta napoteni na zdravniški pregled in
 • delavci, starejši od 55 let, in mlade matere so lahko izvzeti iz dežurstva.
Od maja 2022 imamo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, v okviru katerega izvajamo ukrepe na treh področjih.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
S fleksibilnim delovnim časom izboljšujemo možnost vsakega zaposlenega, da primerno uskladi svoje zasebno in poklicno življenje. V okviru gibljivega delovnega časa lahko zaposleni svoje časovno dobroimetje izkoristi za plačano odsotnost z dela. Omogočamo izmenično delo od doma ali v pisarni. Staršem predšolskih otrok omogočamo skrajšan delavnik. Zaposleni z otroki dobijo dodatni dela prost dan za uvajanje otroka v vrtec, omogočimo jim tudi fleksibilen delavnik z zmanjšano prisotnostjo v času uvajanja otroka v vrtec. 

Leta 2015 smo prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje in vstopili v skupino podjetij, ki se zavedajo pomembnosti usklajenega poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje poskrbimo tudi za:
 • obdarovanje prvošolčkov,
 • božično obdarovanje otrok zaposlenih do dopolnjenega 10. leta,
 • organizacijo letovanja na morju in
 • informiranje o možnostih počitniškega varstva v času dopustov.
Z izvajanjem začrtanih ukrepov prispevamo k dolgoročnemu procesu spreminjanja organizacijske kulture in ozaveščamo vse zaposlene, da je poklicno in zasebno življenje združljivo. Ni se treba odreči enemu na račun drugega. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo zaposlenim zagotavljali prijazno delovno okolje in prispevali k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih.

Medgeneracijsko sodelovanje
Pri zaposlovanju priznavamo neformalno pridobljeno znanje in izkušnje. Zaposlenim omogočamo, da svoje neformalno pridobljeno znanje delijo s sodelavci v okviru Centra odličnosti in v našem internem časopisu. Zaposlenim omogočamo uravnoteženo napredovanje, s čimer zagotavljamo generacijsko uravnoteženo skupino vodij. Spodbujamo izražanje pohval in hvaležnosti. Oblikujemo raznolike medgeneracijske interne delovne skupine in za prenos znanja skrbimo tudi z različnimi oblikami mentorstva.

Organizacijsko upravljanje
Pri svojem poslovanju posvečamo pozornost spoštovanju človekovih pravic. Poleg notranjega pritožbenega sistema je v okviru certifikata DOD v pripravi  tudi vzpostavitev zunanjega pritožbenega mehanizma. Skrbimo za zelene, zdrave in prijazne pisarne. Del službenih vozil smo nadomestili z uporabo storitve najema električnih vozil za službene poti naših zaposlenih, prav tako pa za krajše poti spodbujamo tudi uporabo službenih koles. Poleg spodbujanja pitja vode pozornost posvečamo tudi spodbujanju zmanjševanja uporabe plastike. Za dobro počutje zaposlenih poskrbimo s sadjem v pisarnah za več zdravja na delovnem mestu, na voljo je uporaba čajnih kuhinj s čaji, kavo in drugimi napitki. Enkrat letno organiziramo izobraževanje na različne okoljske ali družbene teme oziroma teme družbene odgovornosti in temu posvetimo tudi temo meseca. Naše vrednote, vizijo in poslanstvo smo skupaj z zavezo etičnemu poslovanju zapisali v kodeksu, s katerim seznanimo nove zaposlene.
Za zaposlene vsako leto organiziramo več dogodkov, npr. zdrav zajtrk na dan slovenskega tradicionalnega zajtrka, letno srečanje in novoletno srečanje.

PROJEKTI IN CERTIFIKATI


 • Maja 2022 je Vzajemna prejela certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.
 • Leta 2021 smo podpisali Zavezo družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju.
 • Na natečaju Fakultete za organizacijske vede v sodelovanju z Mojedelo.com smo se uvrstili med pet finalistov najboljše kadrovske prakse za leto 2020. 
 • Postali smo partnerji iHELP-a in v letu 2019 pridobili certifikat Srcu prijazno podjetje.
 • Leta 2017 smo bili izbrani za Uglednega delodajalca v panogi zavarovalništvo.
 • Leta 2016 smo prejeli priznanje za HRM projekt 2016 (3. mesto).
 • V začetku leta 2015 je Vzajemna prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje.