Actual I.T. d. d.

SPLOŠNO O PODJETJU

Podjetje Actual I.T. že 3 desetletja ponuja celovite informacijske rešitve, ki so podpora različnim poslovnim procesom. Delujemo na dveh področjih: 
 • Transport&Logistics, ki pristaniščem ponuja varne in napredne rešitve, enostavne za uporabo ter omogočajo avtomatizacijo delovnih in poslovnih procesov v pristaniški logistiki. 
 • Energy4Mobility, ki nudijo napredne, varne in uporabnikom prijazne rešitve za vodenje bencinskih servisov. Te rešitve omogočajo enostavno povezljivost z drugimi sistemi, kar je nujno potrebno za uspešno poslovanje.
Osredotočeni smo na zagotavljanje učinkovitega in neprekinjenega poslovanja ter varovanje informacij, poslujemo skladno s standardom ISO/IEC 27001.

V podjetju nas je trenutno zaposlenih 75 oseb, del naših ekip pa so tudi študenti. Veliko vlagamo v razvoj zaposlenih, skrbimo za varovanje okolja ter trajnostni razvoj, podpiramo lokalna okolja v katerih delujemo. To počnemo tudi z donacijami in skupnimi sodelovanji na področju športa, kulture, humanitarnosti in izobraževanja. 

Imamo znanje, predanost in moč, da na področju IT-ja ustvarjamo lepši jutri za vse.

Actual I.T. je krovna družba Skupine Actual, ki pa jo tvorijo še podjetja Itelis, Unistar PRO in PRO.Astec v Sloveniji ter Actual I.T. na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Skupno nas je 264 zaposlenih in 24 študentov. 
Kot skupina lahko zagotavljamo odličnost na vseh področjih delovanja in smo kot partner pri razvoju rešitev zanesljiva izbira za vse, ki iščete sodobne IT rešitve, ki se do popolnosti prilegajo potrebam vašega posla.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Hiter tehnološki razvoj prinaša veliko novosti na vseh področjih računalništva in informatike. V Actualu razvijamo informacijske rešitve za podporo poslovnim procesom. Pri razvoju smo agilni saj aktivnosti usklajujemo z metodologijo Kanban. 

Naši razvojniki pri delu uporabljajo naslednje tehnologije in programske jezike: .NET Framework, MS-SQL Server, Javascript, HTML 5, Xamarin, CSS 3, C#, SqlLite, nHibernate, Teleric Kendo, Bootstrap, .NET Core Framework. 

Po drugi strani pa je naše delo tudi skrb za ustvarjanje in upravljanje naprednih, inteligentnih in varnih IT infrastruktur.

VIZIJA IN MISIJA

Naše poslanstvo je, da ustvarimo takšno informacijsko okolje, ki omogoča strankam optimalno izvajanje njihove glavne dejavnosti.

Naše geslo: ''Izzive spreminjamo v rešitve.''

Skupina Actual želi postati vrhunski globalni rešitveni center, ki trži informacijske rešitve prilagojene kupcu na trgih EU, jugovzhodne Evrope, Južne Amerike, Afrike in Rusije.

Postali bomo privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov.

Samo poslovna odličnost v izvajanju dogovorjenega je dovolj dobra. To zahteva učinkovitost, kakovost, strokovnost, osredotočenost na dogovorjene cilje in preseganje pričakovanj s strani vseh sodelavcev v skupini Actual.

Proaktivnost v izvajanju in svetovanju pri reševanju izzivov naših strank. Samoiniciativnost v okviru pristojnosti, odzivnost na izzive v okolju in pobude za izboljšave so merila naše uspešnosti.

Pripadnost skupnim ciljem podjetja, poslanstvu in viziji. To zahteva usklajenost našega delovanja in odprtega soočenja mnenj.

Spoštovanje do strank, dobaviteljev in sodelavcev, različnosti in sprejetih dogovorov. To zahteva našo vztrajnost za doseganje dogovorjenih ciljev.

Odgovoren odnos pri izpolnjevanju dogovorjenega, do sodelavcev in poslovnih partnerjev. Smo ugleden in odgovoren partner v trajnostnem razvoju naravnega in družbenega okolja.

V poslovne usmeritve vključujemo visoko stopnjo odgovornosti do družbenega in socialnega okolja. Smo varen in odgovoren delodajalec. V odnosu do zaposlenih spoštujemo človekove pravice, smo nediskriminatorni in vlagamo v neprestano izboljševanje delovnih pogojev.

ACTUAL I.T. d.d.
Ferrarska ulica 14
6000 Koper - Capodistria
https://www.actual-it.si/

Dejavnost:
Računalništvo in informatika


Podjetje Actual I.T. že 3 desetletja ponuja celovite informacijske rešitve, ki so podpora različnim poslovnim procesom. Delujemo na dveh področjih: - Transport&Logistics, ki pristaniščem ponuja varne in napredne rešitve, enostavne za uporabo ter omogočajo avtomatizacijo delovnih in poslovnih procesov v pristaniški logistiki. - Energy4Mobility, ki nudijo napredne, varne in uporabnikom prijazne rešitve za vodenje bencinskih servisov. Te rešitve omogočajo enostavno povezljivost z drugimi sistemi, kar je nujno potrebno za uspešno poslovanje. Osredotočeni smo na zagotavljanje učinkovitega in neprekinjenega poslovanja ter varovanje informacij, poslujemo skladno s standardom ISO/IEC 27001. V podjetju nas je trenutno zaposlenih 75 oseb, del naših ekip pa so tudi študenti. Veliko vlagamo v razvoj zaposlenih, skrbimo za varovanje okolja ter trajnostni razvoj, podpiramo lokalna okolja v katerih delujemo. To počnemo tudi z donacijami in skupnimi sodelovanji na področju športa, kulture, humanitarnosti in izobraževanja. Imamo znanje, predanost in moč, da na področju IT-ja ustvarjamo lepši jutri za vse. Actual I.T. je krovna družba Skupine Actual, ki pa jo tvorijo še podjetja Itelis, Unistar PRO in PRO.Astec v Sloveniji ter Actual I.T. na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Skupno nas je 264 zaposlenih in 24 študentov. Kot skupina lahko zagotavljamo odličnost na vseh področjih delovanja in smo kot partner pri razvoju rešitev zanesljiva izbira za vse, ki iščete sodobne IT rešitve, ki se do popolnosti prilegajo potrebam vašega posla.
Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

 ZAKAJ IZBRATI NAS

Omogočamo trajnostni razvoj
Z našimi IT rešitvami omogočamo razvoj in delovanje inovativnih in trajnostnih rešitev, ki zmanjšujejo negativne vplive na naš planet.

Skrbimo za razvoj zaposlenih
Znanje nam daje ostrino in prednost. Znanje nas drži visoko nad povprečnostjo, nam daje zaupanje v svoje zmožnosti. Z znanjem lahko zgradimo prihodnost, kot si jo želimo.

Smo raznolika, multigeneracijska, kreativna, motivirana in zagnana ekipa z veliko ustvarjalne energije
Leta izkušenj so nas naučila, da smo skupaj vedno močnejši. Skrbimo za dobro vzdušje v ekipi, skupaj premagujemo izzive, skupaj stopimo, ko je težko, in skupaj se smejemo ko je lepo.

Smo dinamični, prilagodljivi in fleksibilni
Delovni čas in delovne procese prilagajamo svojim željam in IT izzivom, ki takrat poganjajo naš svet.

Dajemo velik pomen zdravju in dobremu počutju
Prijazni smo do vseh, saj razumemo vedno dinamično sodobno življenje, ki nas navdihuje, napolnjuje z ljubeznijo in nam daje energijo, da vse kar nas veseli opravljamo s strastjo. Znamo se prilagoditi življenju in prisluhniti potrebam vsakega posameznika v naši ekipi. 

V skladu z našim internim sloganom #strongertogether spoštujemo heterogenost zaposlenih in dajemo veliko težo ekipnemu duhu. Prenos znanja, izkušenj, dobrih praks med sodelavci je pot do uspeha.

  KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

 • Odgovorno, zanimivo, dinamično in kreativno delo.
 • Mentorstvo in onboarding.
 • Pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.
 • Visoko stopnjo fleksibilnosti (delovni čas, delovno okolje, ipd.).
 • Bogate aktivnosti v povezavi s promocijo zdravja na delovnem mestu. 
 • Stabilno delovno okolje, ki ponuja bogate, globalne in široke možnosti za razvoj in izobraževanje. 
 • Vključitev v bogat sistem bonitet.
 • Stabilno, družbeno odgovorno, trajnostno naravnano organizacijsko kulturo.
 • Močan work – life balance (obilica dogodkov tudi za najmlajše družinske člane).

  NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Strankam ponujamo informacijske rešitve, ki zadovoljujejo njene potrebe ter ji prinašajo dodano vrednost v sklopu njenih poslovnih procesov. To najoptimalneje dosegamo z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev (outsourcing) bodisi s celovitim pristopom, bodisi s pokrivanjem specifičnih področij IT, kakor tudi s sklopom bolj fleksibilnih storitev v okviru gostovanja (hosting) in rešitev v oblaku(cloud). 

Dolgoletne izkušnje, odličnost v izvajanju, spoštovanje, odzivnost, odgovornost, strokovnost in zaupanje ter visoko usposobljeni in motivirani kadri, vedno pripravljen na sodelovanje in razvoj, predstavljajo jedrno kompetenco, ki omogoča diferenciacijo od ostalih ponudnikov istovrstnih storitev. Skupina Actual je v okviru tega modela poslovanja razvila širok spekter standardiziranih in specifičnih IT rešitev, ki strankam zagotavljajo podporo poslovnim procesom.

Vsi produkti, storitve in rešitve se stekajo v skupno stično točko in sicer v profesionalno voden storitveni center, ki nudi spremljanje delovanja in varnosti informacijskih sistemov ter podporo končnim uporabnikom 24 ur na dan / 365 dni na leto. Zmožnost nudenja celovite palete produktov ter osnovnih, podpornih in specifičnih storitev skupaj z zaokroženo podporo uporabnikom predstavlja našo konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki.