Strokovni sodelavec / Call for Expressions of Interest (CEI)

Agencija Evropske unije za azil (EUAA) je izdala poziv k izkazu interesa (CEI) za sestavo seznama plačanih zunanjih strokovnjakov za prihodnje naloge. Predvideno je, da bodo ti zunanji strokovnjaki napoteni v okviru operacij Agencije v različne države članice EU. CEI vključuje 76 strokovnih profilov na področju azila in sprejema.

Podrobnosti razpisa, vključno s postopkom prijave, zahtevanimi pogoji in profili, najdete na naslednji povezavi: https://www.euaa.europa.eu/procurements/call-expressions-interest-cei-establish-easo-list-remunerated-external-experts

Prijavite se tukaj


The European Union Agency for Asylum (EUAA) has issued a Call for Expressions of Interest (CEI) to establish a list of remunerated external experts for possible future assignments. These external experts are envisaged to be deployed as part of the operations of the Agency in different EU member States. The CEI includes 76 expert profiles in the field of asylum and reception.

The details of the call including the application procedure, conditions and profiles requested can be found on the following link: https://www.euaa.europa.eu/procurements/call-expressions-interest-cei-establish-easo-list-remunerated-external-experts

Please apply here